Педагогічний колектив ставить перед собою такі стратегічні завдання на 2012 – 2013 навчальний рік:

З урахуванням підсумків роботи за 2012-2013 н.р., виконання навчальних програм, планів виховної масової роботи, Статуту БДЮТ відповідно до ст.4 Закону України «Про позашкільну освіту», районної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти на період 2010-2014 роки:

• Продовжити роботу педагогічного колективу на розвиток здібностей та обдарувань гуртківців, задоволення їх інтересів, духовних запитів і потреб у професійному відношенні;
• продовжити працювати над проблемою “Становлення творчої особистості вихованця”;
• продовжити роботу по збереженню контингенту учнів основного та вищого рівнів навчання;
• підвищити рівень проведення теоретичних та практичних занять з гуртківцями, формувати практичні навички, вміння за профілем гуртка,
• активно пропагувати роботу гуртків через засоби масової інформації.
• 2 рази на рік проводити творчі звіти перед батьками, громадськістю, гуртківцями;
• виховувати громадянина України; виховувати у гуртківців повагу до Конституції України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності, відповідності перед законом за свої дії ;
• виховання у вихованців, учнів, слухачів патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу, а також інших націй і народів;
• виховання у гуртківців шанобливого ставлення до родини та людей похилого віку;
• формування у гуртківців свідомого й відповідного ставлення до власного здоров’я ,здоров’я оточуючих, навичок безпечної поведінки;
• пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих вихованців, учнів, слухачів;
• вдосконалення фізичного розвитку гуртківці, підготовка до здачі нормативів спортивних розрядів з пішохідного туризму, спортивного орієнтування, техніки спортивного туризму;
• організація дозвілля гуртківців та проведення районних масових заходів, пошук нових форм;
• профілактика правопорушень, бездоглядності. Продовжити роботу по реалізації програми за здоровий спосіб життя “Рівний – рівному”;
• Надавати інформаційно- методичну та практичну допомогу керівникам гуртків шкіл, БДЮТ, заступникам директорів з виховної роботи , педагогам-організаторам з питань організації та проведення дозвілля дітей, акцій , конкурсів, експедицій тощо . Проводити семінари, «Круглі столи», творчі майстерні передового досвіду.
• впроваджувати нові технології форм та методів навчання та виховання;
• виховувати турботливе ставлення до збереження природних багатств України, рідного краю, залучати їх до активної природоохоронної діяльності.
• підтримувати зв’язки з працівниками кримінальної міліції, службою у справах неповнолітніх райдержадміністрації , ДАІ, прокуратури з питань превентивного виховання та удосконалення форми і методів роботи з підлітками з асоціальною та девіантною поведінкою;

Основні шляхи здійснення цілей та завдань БД ЮТ :

1. Кадрове забезпечення.
1.1. Залучення до навчально-виховної роботи у БДЮТ, творчих об”єднань за місцем проживання в сільських закладах освіти висококваліфікованих працівників та талановитих народних умільців;
1.2. Удосконалення системи перепідготовки, підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;
2. Програмно-методичне забезпечення БДЮТ; розробка авторських різнорівневих , диференційованих та варіативних програм, методичних рекомендацій, які допоможуть гуртківцю усвідомити свої можливості, оволодіти загальнолюдськими цінностями, професійно самовизначитись.
3. Розвиток і підтримка інноваційних педагогічних технологій, дослідно-експерементальної роботи, спрямованих на роботу сучасної моделі позашкільного закладу.
4. Залучення додаткових коштів.
5. Підвищення ролі батьків, громадськості у розвитку позашкільної освіти і виховання, забезпечення підвищення статусу та соціальної захищеності педагога БДЮТ.
6. Збереження гуртків БДЮТ, зміцнення матеріально-технічної бази, контингенту учнів.
7. Висвітлення проблемних питань позашкільної освіти та виховання у засобах масової інформації, які сприятимуть подальшому підвищенню її престижу та ролі у формування особистості юних громадян України

Кiлькiсть переглядiв: 562

Коментарi

  • Melek

    2013-08-03 04:15:42

    Your story was really ineaomrtivf, thanks!...